Ekonomisk förening

Här har vi samlat all information om vår ekonomiska förening som utgör Östra Kinds Elkraft.

Ändring av stadgar, beslut genom röstning på föreningsstämman 2020 & 2021

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna, fullständigt förslag med spårade ändringar finner ni i här:

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna 2021-03-22

Förslaget omfattas av två områden

  1. Borttagande av paragraf hänvisningar till föreningslagen, förändras till hänvisning till Föreningslagen (FL)
  2. Förändring om hur stadgarna §26 får förändras

Valberedningens förslag till nya ledamöter i styrelsen

Avgående ledamöter

  • Fredrik Björkman
  • Christoffer Segerqvist

Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen:

  • Rick Johansson
  • Sören Sjöö
  • Daniel Segerqvist
  • Mattias Gotting