Ekonomisk förening

Här har vi samlat all information om vår ekonomiska förening som utgör Östra Kinds Elkraft.

Ändring av stadgar, beslut genom röstning på föreningsstämman 2020 & 2021

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna, fullständigt förslag med spårade ändringar finner ni i här: Styrelsens förslag till ändring av stadgarna 2020-03-23

Förslaget omfattar i huvudsak tre områden

  1. Borttagande av paragraf hänvisningar till föreningslagen, förändras till hänvisning till Föreningslagen (FL)
  2. Höjning av åldersgränsen av styrelseledarmot från 70 år till 75 år
  3. Förändring om hur stadgarna §26 får förändras