Styrelsen på Östra Kinds Elkraft

Vår styrelsen består av personer som bor i området vi verkar i och de representerar kunderna som vi, som ekonomisk förening och bolag, jobbar för dagligen.

Fredrik Björkman, Länghem

Ordförande

Aron Andresson, Dalstorp

Vice Ordförande

Johan Angerd, Ljungsarp

Ledamot

Mats Johansson, Dalstorp

Ledamot

Christoffer Segerqvist, Dalstorp

Ledamot

Göran Kylén, Grönahög

Ledamot