Styrelsen på Östra Kinds Elkraft

Vår styrelsen består av personer som bor i området vi verkar i och de representerar kunderna som vi, som ekonomisk förening och bolag, jobbar för dagligen.

Rick Johansson, Ulricehamn

Ordförande

Aron Andresson, Dalstorp

Vice Ordförande

Daniel Segervist, Dalstorp

Ledamot

Johan Angerd, Ljungsarp

Ledamot

Mats Johansson, Dalstorp

Ledamot

Sören Sjöö,
Dalstorp

Ledamot