Vårt engagemang för effektiv fiber

Vi tror på effektiva lokala samarbeten som underlättar din vardag och gynnar regionen som vi verkar i.

Lokala samarbeten för vår region

Vi tror på lokala samarbeten som gynnar den region vi verkar i och värnar lite extra om. Därför har vi till exempel ett tätt samarbete med Landsbygdsnät i Tranemo (LIT). Vårt samarbete började redan när stora delar av fibernätet samförlades med våra elkablar i vårt nätområde i Tranemo kommun. Sedan 2019 fakturerar vi på uppdrag av LIT medlemsavgifter och fiberavgifter. Det betyder mindre administration för dem och framförallt mindre fakturor, digitalt eller via post, för dig som kund.