Faktura och betalning

Hur betalar jag elen? Vilka möjligheter till fakturering finns? Här hittar du allt du behöver veta om din elräkning.

E-faktura

Som kund hos oss har du möjlighet att få din faktura som e-faktura. Det är smidigt för dig och bra för miljön. Logga in på din internetbank och anmäl dig redan idag!

E-postfaktura

Vill du bespara miljön och få fakturan på mailen istället för i pappersformat kan du kontakta oss så ordnar vi det.

Autogiro

Autogiro är ett bekvämt och enkelt sätt att betala dina fakturor med. Du får fortfarande din faktura från oss, som vanligt med posten, men pengarna dras  automatiskt från ditt konto på förfallodagen.

Så här funkar Autogiro hos oss:

  • skicka in en intresseanmälan till oss så skickar vi tillbaka en anmälningsblankett till dig
  • fyll i blanketten och skicka den tillbaka till oss
  • vi registrerar din anmälan
  • autogiro sätter igång från och med första faktura efter din anmälan.
Anmäl autogiro

Vad händer om du inte betalar i tid?

För att kunna fortsätta erbjuda våra tjänster och säkerställa din elförsörjning är det viktigt för oss att du betalar din elräkning i tid.

Vi vill helst undvika att du råkar ut för onödiga kostnader och besvär. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring din räkning.

Påminnelse
Om du inte har betalat din räkning på förfallodagen skickar vi ut en påminnelse till dig, 7 dagar efter förfallodag. En påminnelse från oss kostar dig en ersättning på 60 kronor.

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, från förfallodagen till dess betalning bokförts på vårt konto, och påföres nästa räkning.

Kravbrev
Om vi efter 10 dagar fortfarande inte fått några pengar från dig, skickar vi ut ett kravbrev. Kostnadsersättning för kravbrev är 180 kronor och den tillkommer din nästa räkning.

Enligt ellagen skall en konsument som försummar att betala uppmanas av oss att betala och vidta rättelse inom viss skälig tid. Denna tid är 14 dagar räknat från avsändningsdatum av uppmaning.

Delgivning
Om du trots tidigare uppmaning inte betalar din räkning kommer du – i enlighet med ellagen (kapitel 11, §4) – uppmanas att betala inom tre veckor. Samtidigt kommer vi informera dig om att leveransen av din el kan avbrytas. Kostnadsersättningen för denna delgivning är 300 kronor. Återsänder du inte delgivning så anlitar vi en delgivningsman för detta uppdrag. Kostnadsersättning för delgivning via delgivningsman är 700 kronor.

Enligt lag skall vi samtidigt meddela socialnämnden i kommunen om att betalning uteblivit och att elleveransen kommer att avbrytas om skulden inte betalats. Leveransen avbryts såvida inte socialnämnden inom 3 veckor meddelar att nämnden tar på sig betalningsansvar för skulden.

Frånkoppling
Sista åtgärden som sker är att vi frånkoppla ditt hushåll från el-försörjningen. Detta händer om tidigare åtgärder inte resulterat i att skulden reglerats. Återinkoppling sker först sedan du uppfyllt samtliga förpliktelser enligt avtal, plus att du har stått för ersättning för våra kostnader i samband med från och återinkoppling. Kostnader för från- och återkoppling är 1000 kronor.

Påminnelse
Om du inte har betalat din räkning på förfallodagen skickar vi ut en påminnelse till dig, 7 dagar efter förfallodag. En påminnelse från oss kostar dig en ersättning på 60 kronor.

Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, från förfallodagen till dess betalning bokförts på vårt konto, och påföres nästa räkning.

Kravbrev
Om vi efter 10 dagar fortfarande inte fått några pengar från dig, skickar vi ut ett kravbrev. Kostnadsersättning för kravbrev är 180 kronor och den tillkommer din nästa räkning.

Enligt ellagen skall en konsument som försummar att betala uppmanas av oss att betala och vidta rättelse inom viss skälig tid. Denna tid är 15 dagar räknat från avsändningsdatum av uppmaning.

Frånkoppling
Sista åtgärden som sker är att vi frånkoppla ditt hushåll från el-försörjningen. Detta händer om tidigare åtgärder inte resulterat i att skulden reglerats. Återinkoppling sker först sedan du uppfyllt samtliga förpliktelser enligt avtal, plus att du har stått för ersättning för våra kostnader i samband med från och återinkoppling. Kostnader för från- och återkoppling är 1000 kronor.

Mina sidor

Här kan du se din förbrukning, dina fakturor, avtal och kunduppgifter med mera.