Vi tar hand om din energi och vår framtid

Att vara kund hos Östra Kinds Elkraft ska kännas tryggt och enkelt, en målsättning vi har haft sedan vår verksamhet startades 1929. 

Allt om vår verksamhet

Att vara kund hos Östra Kinds Elkraft ska kännas tryggt och enkelt, en målsättning vi har haft sedan starten. Vi återinvesterar våra vinster och tar ansvar på plats. Det är så som vi alltid har jobbat, sedan 1929.

Östra Kinds Elkraft är en ekonomisk förening som ägs av föreningens elnätskunder. Det betyder att vi alltid återinvesterar i bolaget och dess utveckling, samtidigt som vi tar stort ansvar för vidareutvecklingen av det lokala elnätetI dag har Östra Kinds Elkraft närmare 3 000 kunder och en energiomsättning på cirka 83,4 GWh (83 400 000 kWh). Som förening grundades vi redan 1929. Omtumlande händelser som börskrasch och ekonomisk depression hindrade inte föreningen från att bygga upp ett elnät som sedan knappt hundra år sedan nu sprider värme och ljus i kommunerna Ulricehamn, Tranemo och Jönköping. I nuläget har föreningen 12 medarbetare som alla har mycket god lokalkännedom och flerårig yrkeserfarenhet. Detta bidrar starkt till den höga servicenivån och de låga störningsfrekvenserna som vi har.

Förening och fakta

Östra Kinds Elkraft bedriver elnätsverksamhet samt viss entreprenadverksamhet. Distributionsverksamheten omfattar 2 827 kunder. Distributionsnätet omfattar ca 300 nätstationer och ca 625 km ledning. Huvuduppgiften är att med god kvalitet och god ekonomi driva, förvalta och vidareutveckla befintligt elnät inom företagets koncessionsområde, vilket täcker delar av Tranemo, Ulricehamn och Jönköpings kommuner. Ägandet inom den ekonomiska föreningen utgörs av andelar, olika till antalet på val av servissäkring den gång man anslöts till elnätet. Östra Kinds Elkraft skall ansvara för att den elenergi som företagets elnätkunder köper från sin elleverantör kommer fram till kunden med hög tillgänglighet och kvalitet samt att elvolymerna som kunden köper mäts och rapporteras till elleverantören, balansansvariga och Svenska Kraftnät.

Vår vision

Vår vision och affärsidé är helt enkelt att vi finns varje dag hos dig för att säkerställa ett tryggt och hållbart elnät. Det gör vi till en bra pris och med en lokal personlig service.