Cookies & GDPR

GDPR

Vi på Östra Kinds Elkraft Ek. För. värnar om en säker hantering av de uppgifter om våra kunder (Personuppgifter) som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integriteten och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring som träder i kraft den 25 maj i år. Det är en ny EU-förordning som börjar gälla i alla medlemsstater och som kallas för GDPR. Det är en förkortning av General Data Protection Regulation, som tillsammans med en ny nationell lag, Dataskyddslagen, kommer att ersätta den nuvarande Personuppgiftslagen. De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps, samtidigt som dina rättigheter att påverka behandlingen ökar.

Mer om hur vi behandlar personuppgifter kan du läsa om här

Cookies

Besök på våra webbsidor mäts, analyseras och/eller passerar ett antal tredjepartstjänster, som kan generera cookies och/eller statistik om besök. Ingen information om IP-nummer eller annat som kan identifiera någon enskild person sparas.