Välkommen till din nya elmätare

Här får du en överblick på din nya elmätare med mer information och förklaringar på vad du kan läsa av. Hur du använder den på bästa sätt helt enkelt.

En bättre elmätare

De nya elmätarna är uppdaterade och förbättrade på många sätt. De har bland annat bättre funktionalitet för att informera oss som nätägare om elkvaliteten, och även om pågående strömavbrott hos dig som kund.

De är även förberedda för att mäta produktion. Det gör det enkelt för dig som ska koppla in en solcellsanläggning eller vindkraftverk till elnätet. Vi behöver inte längre skicka ut en tekniker till din anläggning, utan aktivering av produktionsmätningen kan ske på distans. Vi som nätägare kan även koppla in din el på distans vid flytt eller byte av bostad.

För att minimera vår påverkan på miljön kommer den gamla mätaren såklart att återvinnas.

Nedan kan du läsa mer om funktionerna på din nya elmätare.

1. Mätarens display

Displayen visar den totala elförbrukningen i kWh i normalvisning. Du kan även utläsa en mängd annan data såsom mätning av egen elproduktion. 

2. Displayknapp

Genom att trycka på den gröna displayknappen kan du få fram olika värden. Du kommer in i visningsmenyn genom att trycka på displayknappen enligt nedan:

1. Först ett snabbt tryck = displaytest

2. Sedan ett tryck till = displayen visar Std_dAtA

3. Sedan ett längre tryck för att komma in på visningsmenyn Std_dAtA

4. Därefter snabba tryck för att bläddra i visningsmenyn. Se vad varje sifferkod betyder i listan nedan.

Förklaring på vad varje sifferkod betyder i visningsmenyn Std_dAtA:
OBIS kodEnhetMätparameter
1.8.0kWhMätarställning: Uttagen energi (förbrukning)
2.8.0kWhMätarställning: Inmatad energi (solcells-produktion etc.)
1.7.0kWAktiv effektuttag (momentan förbrukning, visar hur mycket anläggningen förbrukar från elnätet just nu).
2.7.0kWAktiv effektinmatning (momentan produktion, visar hur mycket anläggningen levererar ut på elnätet just nu).
32.7.0VFasspänning L1 (ska vara 230 volt ±10 % oavsett förbrukning).
52.7.0VFasspänning L2 (ska vara 230 volt ±10 % oavsett förbrukning).
72.7.0VFasspänning L3 (ska vara 230 volt ±10 % oavsett förbrukning).
31.7.0AFasström L1 (här kan man avläsa om förbrukningen är jämn mellan de 3 faserna L1-L3, eller om anläggningen är ojämnt balanserad, vilket medför risk att en säkring går i onödan).
51.7.0AFasström L2 (här kan man avläsa om förbrukningen är jämn mellan de 3 faserna L1-L3, eller om anläggningen är ojämnt balanserad, vilket medför risk att en säkring går i onödan).
71.7.0AFasström L3 (här kan man avläsa om förbrukningen är jämn mellan de 3 faserna L1-L3, eller om anläggningen ojämnt balanserad, vilket medför risk att en säkring går i onödan).
3.8.0kVarhMätarställning: Reaktiv energiuttag (endast för anläggningar med effektabonnemang).
4.8.0kVarhMätarställning: Reaktiv energiinmatning (endast för anläggningar med effektabonnemang).
C.12.5dBMMottagen signalstyrka för elmätarens kommunikation.
0.9.2Datum
0.9.1Tid

3. Strömbrytare

Mätaren är utrustad med en strömbrytare. Den här kan du använda om du vill göra din anläggning spänningslös. Den bryter alltså strömmen i anläggningen, men mätaren förblir spänningssatt, vilket är nödvändigt för att våra system ska kunna kommunicera med mätaren. Vi ber er att i första hand använda mätarens brytare då ni vill bryta strömmen i er anläggning, i stället för att bryta den via din elcentral. På så vis slipper våra tekniker åka ut på plats i tron om att er anläggning är strömlös på grund av fel i elnätet.

Ett exempel på när du kan använda detta är om du har ett fritidshus där du vill vara säker på att strömmen är bruten. Brytaren låter elmätaren vara spänningssatt utan att någon förbrukning registreras på din anläggning, samtidigt som vi som nätägare fortfarande kan se att din anläggning fungerar som den ska.

4. Strömbrytarsymboler

Dessa symboler syns alltid på displayen och visar tydligt strömstatus för din anläggning.

1. När symbolerna är slutna är strömmen tillslagen.

2. När symbolerna blinkar är strömmen frånslagen men kan slås till med strömbrytaren.

3. När symbolerna är öppna är strömmen frånslagen av nätägaren och kan inte slås till.

5. P1-port

Den nya mätaren har ett kundgränssnitt, en så kallad P1-port, som möjliggör att du kan ha koll på din elförbrukning via tredjeparts-appar. Här kan du själv ansluta en dongel som ger dig realtidsdata från elmätaren. Du kan till exempel välja den mest förmånliga tiden på dygnet att ladda din elbil på, och även förhindra överbelastning.

Dongeln kan erhållas från tredjepartsaktörer eller köpas i handeln. Uttaget måste aktiveras av vår kundtjänst.