Våra framtidsvisioner

Att ta ansvar för framtidens energiförsörjning har alltid varit en del av vår framgång som elbolag med lokal förankring.

Styrka i det lokala för framtiden

Vår framtid bestäms inte av någon annan, de är vi som leder den! Som förening har vi funnits i över 90 år och vi tänker finnas i 90 år till. Vår lokala närvaro är vår styrka, de vill vi fortsätta utveckla.

Vi ska göra det som vi alltid gjort, göra de bra för människorna som bor här, jobbar här och verkar här i den andan som en gång alla entreprenörerna och frivilliga krafter tog ljuset till byn. Den andan som en gång skapade Östra Kinds Elkraft ekonomiska förening och elektrifierade landsbygden.

Jag citerar en av våra medlemmar/delägare som jag intervjuade 2018 efter vi ersatt en gammal blankledning med markkabel i byn Bråten i Jönköpings län.

Jag minns, jag var 5 år när Östra Kinds Elkraft drog in el till byn, de var fantastiskt med elektriskt ljus, så kom kriget och vi fick släcka.

Harald Pettersson, Bråten Unnaryd

Min uppfattning var att mannen som bjöd mig på kaffe och fikabröd som frun ordnat, som satt och berättade sin livshistoria var lika glad idag när vi grävt ner markkabeln och monterat upp några extra gatljusstolpar som han själv bekostat, som den dagen då ljuset kom till byn.

Östra Kinds Elkraft ska fortsätta utvecklas i den andan, med den tid som är just nu, vid vart enskilt tillfälle. Vi ska erbjuda trygg lokal service, vara lyhörda för våra föreningsmedlemmars behov och önskemål, vi är en ekonomisk förening som återinvesterar, arbetstillfällena och pengarna ska stanna i bygden som vi verkar i.

Några av framtidsaktiviteter som vi jobbar med just nu är:

Strategi 2025, som är att ” ingen elnätskund ska vara utan ström i mer än 2 timmar”
De är ett tufft mål men genom att strukturellt bygga bort flaskhalsar, skapa rundmatningsmöjligheter ihop med digitalisering med automatiska bortkopplingar av felaktiga linjer och snabb felutpekning av fel möjliggöra just detta. Ingen utan ström i mer än 2 timmar år 2025.

Kostnader för inköpt energi
En av våra största kostnadsutgifter är inköpt energi från överliggande regionnät. Vi ser över möjligheten att effektivisera och ersätta dagens tre inmatningspunkter till elnätet med en eller två för att minska förenings inköpskostnader av elkraft.

Solcellspark
Bygga en solcellspark som kan producera el som täcker kostnader för nätförluster men som också producera el som vi kan sälja till just dig!

Ett klimatneutralt Sverige 2045
Trygga framtiden för våra barn, barnbarn och kommande generationer genom att bidra till omställningen att Sverige blir klimatneutralt till 2045. Det gör vi genom att erbjuda försäljning av solcellsanläggningar och Elbilsladdade till dig.

Utvecklas tillsammans
Vi vill fortsätta fördjupa samarbetet med våra föreningar och företag i vårt närområde, bygga utifrån personalen och de kompetenser som vi har i vår verksamhet.

Tillsammans skapar vi inte bara vår framtid, vi leder den.

Martin Lyckviken
VD Östra Kinds Elkraft