Nyanslutning

Kapacitet, läge och anslutningstyp är några av olika förutsättningar som kan påverka dina avgifter för nyanslutning. 

Anslutningsavgifter

Hur stora dina avgifter för dina anslutningar är, beror på flera olika faktorer:
 
  • Vilken storlek på säkringen behöver du? Vilken kapacitet?
  • Hur långt är avståndet fågelvägen från ditt mätarskåp till närmaste anslutningspunkt i vårt befintliga elnät där det finns tillräckligt med elkraft (elstolpe, kabelskåp, nätstation)?

Prislista för nyanslutningar Servissäkring (Intervall)*

Prislista för anslutningar Servissäkring (Intervall)
Upp till 200 meter
Från 200 meter och upp till 600 meter. Över 600 meter enligt offert *

16-25 A

30 500 kr

30 500 kr + 257 kr/m för den del som överstiger 200 m

Övriga anslutningar 35A och uppåt

Enligt offert

Enligt offert

Vid nyinstallationer gäller följande priser som riktlinje. Samtliga priser är exklusive 25 % moms.

Leveranstider

Leveranstider för din nyanslutning är olika och beror framförallt på arbetsomfattningen som krävs från oss på plats:

  • 1–3 månader: mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät
  • 3–6 månader: anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet
  • 6–9 månader: anslutningar som kräver nybyggnation av transformatorstation

I vissa fall kan leveranstiden också vara längre. Det beror exempelvis på handläggningstiden för de tillstånd vi behöver för att förlägga elkabeln (från markägaren till kommunen, vägföreningar, Trafikverket osv.).

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring övriga anslutningar. Vid intresse återkommer vi gärna med en offert.

Vad kostar flyttning av ledning?

Vid nyanslutningar lägger vi jordkabel i första hand. Har du en äldre byggnad som i dag har luftledning kan du få jordkabel. Ta kontakt med en behörig elektriker som i sin tur skickar in en föranmälan till oss. Sitter elmätaren inomhus och den ska flyttas ut i ett mätarskåp så bekostar elnätsföretaget jordkabeln men du får stå för grävningen och kostnaden för elinstallatörens arbete. Har du ytterligare frågor eller funderingar? Vanliga frågor och svar har vi samlat här.

Dokument och blanketter

Tillfällig anläggning

Priser tillfälliga anläggningar

Nedan följer prislista avseende anslutning av tillfällig anläggning.

Huvudsäkring
Till- & frånkopplingsavgift*

16-25 A

1 500 kr

35-63 A

4 125 kr

80-125 A

7 250 Kr

Övriga, kontakta oss för offert

Priserna är inkl. moms.
* Till- & frånkopplingsavgift betalas endast vid tillkoppling.

Utöver dessa avgifter tillkommer ordinarie elnätsavgifter.

Hyra byggskåp

Vi har byggskåp för uthyrning.

Byggskåp upp till 25 A

Hyra: 20 kr inkl. moms/dygn

Byggskåp från 35 A

Kontakta oss för offert

Efter 3 månader med anslutet byggskåp tar vi ut en avgift om 240 kr/ månad.