Elnätsavgifter

Nedan kan du se våra priser som gäller 2023.

Så påverkas elnätstarifferna

Vår prissättning och våra tariffer påverkas starkt av externa faktorer. Det gäller på en nationell, regional samt lokal nivå och visar sig också i prisändringarna som sker varje år.

Samhällets ökade elförbrukning och efterfrågan på elnätets kapacitet är avgörande för vår prissättning. Vi på Östra Kinds Elkraft är alltid måna om att skapa kostnadseffektiva lösningar och minska påverkan för våra kunder. Samtidigt finns det flera faktorer som påverkar ditt avtal.

Reinvesteringsarbetet i vårt eget nät är ett ständigt pågående arbete. Vår fokus där är att både öka tillgängligheten och höja kvaliteten i elleveransen. För att kunna ta emot effekten från solcellsinstallationer och elbilsladdningar bygger vi bort störningskänsliga så kallade blankledningar och säkerställer nätkapacitet i lågspänningsnätet. Under 2023 kommer vi byta ut alla elmätare i vårt nätområde till moderna mätare som klarar de nya krav som ställs av marknaden.

För att få en så kostnadseffektiv lösning och minska påverkan för markägarna så mycket som möjligt, prioriterar vi områden och sträckor där vi kan samförlägga med andra infrastruktur aktörer.

Regionnätet, det så kallade överliggande nät, höjer sina avgifter mot oss för att kompensera för prisökningarna för stamnätet det regionala nätet så mycket att priserna ökar ändå.

Priserna inom landets stamnät har ökat kraftigt under 2022 och fortsätter 2023 . Svenska Kraftnät aviserar fortsatta att höja sina avgifter för att finansiera utbyggnaden och förnyelsen i stamnätet. Detta görs för att möta samhällets ökade elförbrukning och efterfrågan på elnäts kapacitet.

Nätavgifter Säkringskunder 2023

Nya nätavgifter gäller fr.o.m. 2023-01-01 tillsvidare

Huvudsäkring
Ampere
exkl moms
inkl moms

Abonnemang, kr/år

16 lägenhet

16

20

25

2 000

4 000

5 000

6 250

2 500

5 000

6 250

7 813

Elöverföring, öre/kWh

25,0

31,25

Nätavgifter Säkringseffekter 2023

Huvudsäkring
Ampere
exkl moms
inkl moms

Abonnemang, kr/år

35

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

9 500

13 250

16 500

24 000

29 000

35 250

44 000

54 000

66 500

82 750

104 000

11 875

16 563

20 625

30 000

36 250

44 063

55 000

67 500

83 125

103 438

130 000

Elöverföring, öre/kWh

19,0

23,75

Effektavgifter,kr/kW/år

600

750

Nätavgift LSP

Östra Kinds Elkraft ek för

Avgifterna gäller fr o m 2023-01-01 tillsvidare.
För nätet tillämpas allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N med supplement NÄT 2012 H (rev).

AVGIFTER leveransspänning 0,4 kV (exkl moms)
Debitering
 • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av årsavgiften
 • Effektavgift debiteras månadsvis med högsta timvärde per månad enligt A2
 • Energiavgift debiteras månadsvis med avgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
 • Betalning för leveransen skall vara ÖK tillhanda 20 dagar efter fakturadatum
Utnyttjande effekter
 • Under månaden utnyttjad aktiv effekt anses vara högsta timvärdet, per månad, för uttagen medeleffekt per timme.
 • Överuttag avgift för reaktiv effekt debiteras om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av det högsta utnyttjade aktiva månadseffekten.
Övrigt
 • I abonnemanget ingår dessutom myndighetsavgifterna beredskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.
 • Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av nättariff är inte tillåten. En ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.
 
 

Nätavgift HSP

Östra Kinds Elkraft ek för

Avgifterna gäller fr o m 2023-01-01 tillsvidare.
För nätet tillämpas allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 H med supplement NÄT 2012 (rev).

AVGIFTER leveransspänning 10 kV (exkl moms)
Debitering och debiteringseffekt
 • Fast avgift debiteras månadsvis med en tolftedel av årsavgiften
 • Effektavgift debiteras månadsvis med högsta timvärde per månad enligt A2
 • Energiavgift debiteras månadsvis med avgifter enligt A3 för under månaden uttagen energi.
 • Betalning för leveransen skall vara ÖK tillhanda 20 dagar efter fakturadatum
Utnyttjande effekter
 • Under månaden utnyttjad aktiv effekt anses vara högsta timvärdet, per månad, för uttagen medeleffekt per timme.
 • Överuttag avgift för reaktiv effekt debiteras om utnyttjad reaktiv effekt överstiger 50% av det högsta utnyttjade aktiva månadseffekten.
Övrigt
 • I abonnemanget ingår dessutom myndighetsavgifterna beredskapsavgift, elsäkerhetsavgift och nätövervakningsavgift.
 • Säsongsmässigt eller periodiskt återkommande ändring av nättariff är inte tillåten. En ändring av nättariff ska gälla i minst ett år.