Elnät

Vi driver, förvaltar och vidareutvecklar befintligt elnät inom vårt område. Vi täcker delar av kommunerna Tranemo, Ulricehamn och Jönköping och erbjuder tjänster för runt 2 827 kunder.

Felanmälan

Har du ingen el hemma? Kontakta oss direkt!​

Vi säkrar ditt elnät

Östra Kinds Elkraft ansvarar för att din tillgång till el är säker, pålitlig och hållbar på sikt. Vi säkerställer att din anslutning till elnätet fungerar som den ska. Det är därför vi gör stora investeringar i vårt nätområde och ständigt underhåller samt förbättrar vårt elnät.

 

Vi tar ansvar för din el. Skulle strömmen gå så har vi beredskap dygnet runt för att omgående hjälpa dig med strömavbrott eller fel i elnätet. Att garantera en hög leveranssäkerhet ingår i vårt ansvar och servicetänk som ditt elbolag.