Strömavbrott

Har du ingen el hemma hos dig?

Hur gör jag vid strömavbrott?

Om det inträffar planerade strömavbrott så informerar vi alltid om det i god tid innan. Inträffar ett oplanerat strömavbrott så hittar du all information om det på vår hemsida. Där uppdateras information om avbrottet löpande.

Att garantera en hög leveranssäkerhet är av högsta prioritet för både oss och våra kunder. Vårt mål är att aldrig ha avbrott som varar längre än två timmar.

Kontakt för strömavbrott

Dagtid: 0321-53 02 00
(vardagar kl. 08.00–12.00 och 13.00–15.00).

Övriga tider kontakta beredskapen på: 0321-530 210

Mail: info@ostrakindselkraft.se.

Är du endast elhandelskund hos oss skall du kontakta ditt elnätsbolag.

Är elspänningen helt borta?

Om du har möjlighet, kontrollera om din granne har spänning. Är även grannen utan spänning är troligen felet på nätet utanför din fastighet. Innan du kontaktar oss, kontrollera gärna följande:

 • Om jordfelsbrytare finns, kontrollera om den löst ut.
 • Har jordfelsbrytare löst ut, försök slå till den. 

Gör så här om den ändå löser ut igen:

 • Skruva ur eller slå från säkringarna i centralen.
 • Slå till jordfelsbrytaren.
 • Skruva i eller slå till säkringarna en och en – tills jordfelsbrytaren löser ut igen.
 • Skruva ur eller slå ifrån säkring som förorsakade utlösningen av jordfelsbrytaren.
 • Kontrollera apparater anslutna på den grupp som orsakade utlösningen.
 • Om du ej kan finna felet själv, kontakta en installatör.

Har du strömavbrott på vissa ställen i din bostad?

 • Kontrollera i första hand säkringarna i gruppcentralen.
 • Kontrollera huvudsäkringarna, vanligtvis är de placerade vid mätaren.
 • Om inget fel syns på huvudsäkringarna – slå ifrån huvudbrytaren och flytta säkringarna något steg. Slå sedan till huvudbrytaren och kolla om felet har flyttat sig (dvs. om andra delar av huset är spänningslösa eller har elavbrott).
 • Om felet flyttat sig är en av huvudsäkringarna trasig.

Kontakta oss om inget av ovanstående hjälper.

Pågående och planerade strömavbrott

Vid planerade avbrott skickar vi ut ett avbrottsmeddelande till berörda kunder 3 till 5 dagar före avbrottet.

Avbrottshistorik

Läs om avbrottsstatistik genom åren här.