Vad händer om elen inte räcker till?

Under vintermånaderna finns det en risk för effektbrist, det vill säga att det inte finns tillräckligt med el i alla delar av Sverige vid vissa tillfällen. För att förhindra ett större avbrott kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal användare under ett par timmar. För dig som elanvändare är det ungefär som ett vanligt strömavbrott.

Risk för effektbrist vid höga punkter i elförbrukningen

Belastningen på elnätet är som högst under timmarna när människor vaknar och börjar arbeta, samt när de kommer hem från jobbet och lagar middag. Här är även risken för effektbrist som störst. På vintern, när det är kallt och mörkt, ökar belastningen ytterligare. 

 

Om Sverige hamnar i en situation där det inte finns tillräckligt med el kommer Svenska Kraftnät se till att kraftsystemet skyddas genom att beordra en kortare frånkoppling av elen i ett visst område. Detta kallas för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) och är en nödåtgärd som funnits länge men som inte har använts tidigare. 

 

Frånkopplingen görs genom att kraftnätet beordrar ett par utvalda elnätsbolag att koppla bort ledningar och stänga av elen för användare. Kraftnätet bestämmer i vilket område, under vilken tid och hur mycket el som ska kopplas från. 

Genom att allmänheten meddelas kan vi tillsammans minska risken

Svenska Kraftnät kommer att informera allmänheten via sin hemsida och via media så snart de eventuellt får besked från elbörsen om att det finns timmar under nästkommande dag då elproduktionen inte räcker till. Då uppmanas allmänhet och näringsliv att försöka minska eller skjuta på sin förbrukning vid de mest kritiska tiderna: 8–11 på morgonen och 17–19 på kvällen. Genom att jämna ut kurvan över elförbrukningen minskar vi risken för frånkoppling.

 

Så, sammanfattat är effektbrist och frånkoppling egentligen inte värre än ett vanligt strömavbrott – med skillnaden att det här avbrottet är kontrollerat. 

 

Se mer här:  https://www.youtube.com/watch?v=VXBM-54ZMaA