Hur mycket får man i elstöd och 
när betalas det ut?

Elpriserna har varit på allas läppar det senaste året. Och att det nu kommer ett elstöd har väl knappast undgått någon. Men vem gäller elstödet för? Hur mycket får man och när betalas elstödet ut? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Sveriges elstöd, samt länkarna som hjälper dig på vägen. 

Vem får ta del av elstödet och hur mycket får man i elstöd? 

Förslaget som gäller för perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 innebär att du som bor i:

💡 elområde 3 får tillbaka 50 öre/förbrukad kWh,

💡 elområde 4 får tillbaka 79 öre/förbrukad kWh.

Förslaget från Svenska kraftnät om ett andra elstöd godkändes nyligen av Energimarknadsinspektionen och gäller för perioden 1 november – 31 december 2022. Det innebär att du som bor i:

💡 elområde 1 och 2 får tillbaka 90 öre/förbrukad kWh, 

💡 elområde 3 får tillbaka 126 öre/förbrukad kWh,

💡 elområde 4 får tillbaka 129 öre/förbrukad kWh*.


Kolla vilket område du tillhör här.


* En kommentar från regeringen.se:

”Vidare kommer hushållen att få elstöd för 80 procent av elförbrukningen under den aktuella perioden, det vill säga att avdraget sker mot förbrukningen inte ersättningen.

Ett exempel – Ett hushåll i elområde 4 som har haft en förbrukning om 1 000 kWh, får en ersättning om 1 032 kronor (1 000 kWh * 0,8 * 129 öre/kWh) för perioden.”

När betalas elstödet ut?

Elstödet för perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022 börjar betalas ut den 20 februari 2023. Elstödet för perioden 1 november – 31 december 2022 blev precis godkänt och datum för utbetalning är ännu inte bestämt.

Här kan du läsa mer och hålla dig uppdaterad kring utbetalningarna för elstödet.


Behöver man göra något för att få elstödet utbetalat?

Du behöver egentligen inte göra så mycket för att få elstödet utbetalat. Om du däremot vill få det snabbare ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbank senast 13 februari. All information kring utbetalningarna hittar du på Försäkringskassan.

 

Här kan du läsa mer om det senaste beslutet kring ett andra elstöd:

https://ei.se/om-oss/nyheter/2023/2023-02-03-ei-godkanner-svenska-kraftnats-ansokan-om-att-anvanda-flaskhalsintakter-for-att-finansiera-elstod-till-fysiska-personer