Bli mikroproducent

Vi hjälper dig med alla krav, villkor och möjligheter som finns för din mikroproduktion av egen el.

Så producerar du din egen el

Vad behöver jag göra för att bli mikroproducent? Vad behöver jag tänka på om jag vill satsa på förnybar energi? Vi har samlat all information som du behöver för att komma igång med produktion av din egen el.

Innan vi kan hjälper dig komma igång med din egen elproduktion behöver vi kolla om rätt förutsättningar finns. 

Följande krav ställs på dig som mikroproducent:

Tekniska förutsättningar

 • Bygglov: dubbelkolla om anläggningen du tänkte installera behöver ett eget bygglov.
 • CE-märkning: din produktionsanläggning måste vara CE-märkt.
 • Maxantal kilowatt (kW): inmatningen på elnätet får inte överstiga en effekt på 43,5 kW.
 • Förbrukning: du måste ta ut mer el än vad du matar in på elnätet under ett kalenderår. Inmatningen på elnätet skall ske i samma punkt som du tar ut från elnätet.
 • Maxomfattning Ampere (A): abonnemanget får inte omfatta mer ström än 63 A.

Säkerhet

 • Skydd enligt el-standard: dina skyddsinställningar skall följa el-standarden SS-EN 50438 – den innehåller alla tekniska villkor för utrustning som ansluts till lågspänningsnätet och som inte ger mer ström än 16 A per fas.
 • Blockera brytaren: brytaren för din produktionsanläggning skall gå att blockera i öppet läge.
 • Rätt skylt på rätt plats: du ska sätta upp skylten ”Elkopplare för produktionsanläggning” vid brytaren för produktionsanläggningen och den skall finnas lätt tillgänglig för nätägaren.
 • Anlita en behörig elinstallatör: installationen av din produktionsanläggning måste skötas av en behörig elinstallatör och anläggningen ska installeras som en fast installation.

Nödvändiga dokument och uppgifter

När alla förutsättningar är på plats och du uppfyller samtliga krav kan vi starta din mikroproduktion. Det enda som kvarstår nu är några uppgifter som du behöver lämna in till Östra Kinds Elkraft:

 • en anmälan om mikroproduktion av el,
 • installationsritningar (kopplingsschema) över anläggningen och
 • ett produktdatablad (gärna digitalt).

När vi mottagit all din dokumentation och allt är i sin ordning skickar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör och sedan en bekräftelse till dig.

Avtal med elhandelsföretag

Till sist behöver du teckna ett avtal med ett elhandelsföretag som köper elen som du matar in på elnätet. När installationen är färdigställd anmäler elinstallatören detta till Östra Kinds Elkraft. Sedan kopplar vi om mätaren så att den mäter elen som du matar in på elnätet.

Här hittar du alla blanketter du behöver fylla i och skicka in till oss.

Viktigt att veta för dig som elinstallatör

Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk. Det är en utveckling som är positiv, men som också ställer krav – på oss som elnätsägare och dig som elinstallatör.

För att underlätta för den som investerar i en anläggning har vi tagit fram information för både elinstallatörer och innehavare. Det finns mycket att tänka på när det gäller elsäkerhet, regler och ekonomi.

Kom ihåg att alltid kontakta Östra Kinds Elkraft när du installerar en vind- eller solcellsanläggning hos kund. Här hittar du all viktig information för dig som installerar.