Att tänka på inför installationen

Flera faktorer avgör hur mycket el dit solcellssystem kan producera. Det geografiska läget, väderstreck, vinkel, skuggning och hur solig platsen är påverkar både  produktionen och storleken av ditt solcellssystem.

Din anslutning

De allra flesta solcellssystem installeras i byggnader som redan är anslutna till elnätet. Solpanelerna kopplas då till systemet som finns hemma hos dig. Elen som du sedan genererar används antingen i din fastighet eller så kan du exportera den till elnätet – beroende på hur mycket el du själv använder.

Följande krav ställer Elsäkerhetsverket för anslutningen av ett solcellssystem:

  • det krävs en behörighet för allt utförande som ingår i en solcellsanläggning, med undantag för montage av enskild panel
  • vid allt montage och hopkoppling är det viktigt att leverantörens anvisningar följs.

Riktning och lutning

Mängden el som ditt solcellssystem kan producera varierar på var i Sverige du installerar ett system. Generellt sett, över en tidsperiod av ett år, kan ditt solcellssystem prestera bäst om ditt tak är riktat mot söder och ha en lutning mellan 10° och 50° mot horisontalplanet.

System som riktas rakt östligt eller rakt västligt fungerar också, men effekten och därmed elproduktionen kommer att bli mindre. Vi rekommenderar inte att installera på tak vända mot norr.

Form av tak, fasad och ytor

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler på ca 1,6 m2, vilket möjliggör montering på de flesta tak. Till exempel ett 3 kWp-system bestående av 12 paneler som tillsammans upptar en yta på 15 m2 genererar ungefär 2800 kWh per år.

Skugga

Solcellssystem är inte helt beroende av direkt solljus. De kan fortfarande producera energi även om det är molnigt. Molniga dagar genereras ungefär 1/3 av energin jämfört med soliga dagar under samma årstid.

Innan du påbörjar installera ditt solcellssystem bör du ändå kontrollera om det finns träd, skorstenar, antenner, ventilationsrör eller annat som skulle kunna skugga panelerna. Tänk på att skuggor som kastas på en enskild modul påverkar hela systemets prestanda eftersom alla moduler är ihopkopplade. En viss skuggning, särskilt tidigt eller sent på dagen, påverkar däremot inte verkningsgraden av ditt system särskilt mycket.

Så kallade microinverters kan vara en lösning för dig som inte kan undvika skuggning helt.

Micorinverters används ofta vid installation på villatak, där en microinverter kopplas till varje panel. Om en panel sedan skuggas påverkas endast den panelen.

Bygglov

Lokalt finns olika regler beträffande bygglov för solcells-anläggningar. Särskilda regler kan också gälla för installationer på platta tak, k-märkta byggnader samt världskulturarv och naturvårdsområden. Vi rekommenderar att en kontroll hos byggnadsnämnden i respektive kommun innan du påbörjar en installation.

Vi rekommenderar också fastighetsägare att informera aktuellt försäkringsbolag om installationen eftersom detta kanske måste noteras som ett sakförhållande på försäkringen.

Bidrag och avdrag

Det går inte att längre att söka stöd för solceller hos Länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag för grön teknik

Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material. Övriga kostnader som resor, utrustning och administration ska kunden betala i sin helhet.

Skattereduktionen för grön teknik omfattar -och avdraget ges med:

  • Nätanslutna solcells system 15%
  • Lagring av egenproducerad elenergi 50%
  • Laddpunkt till elfordon 50%

Ytterligare frågor?

Kontakta oss på info@ostrakindselkraft.se, för att anmäla intresse och få möjlighet till en personlig visning och genomgång.