Nätavgifter

 

Prisändring 2017

Vi höjer våra nätavgifter med ca 6 % på grund av ökande investeringar i elnätet. Investeringarna är planerade till drygt 9 miljoner för 2017, jämfört med ca 5 miljoner 2016.

Höjningen gäller både privat- och företagskunder.

Nya nätavgifter gäller fr.o.m. 2017-01-01.

För ytterligare upplysningar kan ni kontakta vår kundtjänst tel. 0321-530 200.

Östra Kinds Elkraft ek. för. Dalstorp

Här nedan kan du se våra nätavgifter i PDF- format