Nätavgifter

 

Prisändring 2018

Vi höjer våra nätavgifter med ca 4 % med anledning av ökade kostnader för överliggande nät.

Höjningen gäller både privat- och företagskunder.

Nya nätavgifter gäller fr.o.m. 2018-01-01.

För ytterligare upplysningar kan ni kontakta vår kundtjänst tel. 0321-530 200.

Östra Kinds Elkraft ek. för. Dalstorp

Här nedan kan du se våra nätavgifter i PDF- format