Nätavgifter

 

Prisändring 2019

Vi fortsätter vår höga reinvesteringstakt och tar möjligheter till fler samförläggningar,
för ökad tillgänglighet och höjd kvalitet i vårt elnät.
Därför höjer vi våra nätavgifter med ca 3%.
Nya nätavgifter gäller fr.o.m. 2019-01-01.
Höjningen gäller både privat- och företagskunder.

För ytterligare upplysningar kan ni kontakta vår kundtjänst tel. 0321- 530 200.

Östra Kinds Elkraft ek. för. Dalstorp


Här nedan kan du se våra nätavgifter i PDF- format