Pågående projekt

Här ser du pågående projekt och framtida projekt. 

Planerade ny och ombyggnationer i elnätet 2020

Ölsremma till Köttkulla till Odla -Skogen
I området fortsätter vi tilsammans med Ulricehamns Energi, samförlägga ny markkabel ihop med fiber. Arbetet beräknas starta under april och hålla på fram till oktober.

Rånnaväg – Nabben
I samförläggning med fiber gräver vi ner luftlinjer samt förstärker upp elnätet för att ansluta de nya fastigheterna som byggs på Nabben.

Marbäck skola
Vi kommer under hösten att byta ut nätstationen som står vid Marbäck Trikot/skolan och ändra matningen av skolan samt förstärka upp matningen av villorna i området.

Nyanslutningar
Det byggs nytt i vårt område, vi kommer under året ansluta nya fastigheter i Rånnaväg, Hunsebo, Nittorp, Dalstorp och Marbäck.

Drift & underhållsarbeten 
Drift & underhållsarbeten utförs löpande. 
Exempel är kabelutsättningar, besiktningar, byte av rötskadade stolpar, skogsröjning i ledningsgatorna, förstärkningar i befintligt elnät och nätstationsbyten. 

Pågående och planerade strömavbrott

Vid planerade avbrott skickar vi ut ett avbrottsmeddelande till berörda kunder 3 till 5 dagar före avbrottet.

Pågående projekt just nu

Dags för driftbesiktning

Elnätet besiktigas årligen för att säkerställa att inga skador finns på luftledningar, Nätstationer och Kabelskåp.

Typiska skador som upptäcks vid besiktningen är påkörningsskador samt nedfallna träd.
Om ni upptäcker skador eller andra felaktigheter på vår elnätsutrustning så kontakta oss på 0321-530200.

Kallt väder är bra väder

Tack vara kylan med tjäle och snö undviker vi de flesta markskador I de områden där vi tidigare grävt ned kabel. Där vi nu raserar de gamla luftledningarna.

Nu röjer vi ledningsgator

Alla luftledningar är placerade i ledningsgator som måste röjas med jämna mellanrum.

Ungefär vart åttonde år röjs varje ledningsgata, för att undvika att träd ställer till med bekymmer i elleveransen.

Just nu röjer vi i området kring Dalstorp och Ljungsarp.