Kallelse till föreningsstämman

Föreningsstämman äger rum måndagen den 23 Maj 2022 klockan 18:00 i föreningens lokaler i Gundlabo, Dalstorp.

Anmälan om deltagande sker till kundtjänst på tel. 0321-530 200, alt via mail till info@ostrakindselkraft.se
Närvaroanmälan till stämman oss senast  20 Maj 2022

För ytterligare information om stämman, klicka här.