Planerat strömavbrott under natten 2022-04-01

Vattenfall Services utför ett planerat reparationsarbete i sitt ställverk i Torsbo.
Till följd av detta kommer delar av vårt nät att vara strömlöst, arbetet pågår från 2022-03-31 kl 23:00 till 2022-04-01 kl 04:30.

Ledningarna kan dock spänningssättas när som helst under angiven tid och skall därför hela tiden betraktas som spänningsförande.