Kallelse till årsstämma för Östra Kinds Elkraft ek. för. 2021-04-26

Datum: 26 April
Tid: kl 18:00
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan till stämman via E-post: Info@ostrakindselkraft.se eller via tfn vxl: 0321-530 200

På agendan
Årsredovisning 2020 inkl. revisionsberättelse
Styrelsens förslag till ändring av stadgarna
Valberedningens förslag till nya medlemmar i styrelsen

Dagordning och mer information om stämman hittar du här ->>