Ingen prisändring 2021

Arbetet med att vädersäkra vårt elnät ger tydliga resultat. Störningarna har minskat kraftigt och kostnadseffektiva investeringar i samförläggning med fiber kommer er tillgodo som är kunder i vårt nät. Därför höjer vi våra avgifter med 0% för 2021.

Det gäller både för privat- och företagskunder. Befintliga nätavgifterna fortsätter gälla sedan 2020-01-01.

Kontakta gärna vår kundtjänst för ytterligare information.