Vår vision och affärsidé

Vår vision 

Östra Kinds Elkraft skall säkerställa elnätet så långt det är ekonomiskt försvarbart, samt sträva efter att förändra elnätet så prisnivån för kunderna minskas. 
Östra Kinds Elkraft skall också utvecklas så de kan erbjuda mer tjänster och arbeten. 

Affärsidé

Östra Kinds Elkraft ska inom sitt koncessionsområde tillgodose kundernas behov av trygg och tillförlitlig distribution av el. Genom att investera i anläggningen så tryggar vi en framtida säker elleverans till våra kunder. 
Med effektivitet och hänsyn till miljön når vi en prisnivå väl i nivå med andra elföretag med landsbygdsnät. 
Östra Kinds Elkraft skall också tillhandahålla andra tjänster och arbeten som ligger i linje med vår verksamhet.