Verksamhetsbeskrivning

Östra Kinds Elkraft är en ekonomisk förening som grundades redan 1929. Börskrasch och depression hindrade inte oss från att bygga nät som spred värme och ljus i delar av Ulricehamn, Tranemo och Jönköpings kommuner. I dag har vi närmare 3 000 kunder och en energiomsättning på cirka 83,4 GWh (83 400 000 kWh).

Föreningen har för närvarande 9 medarbetare som alla har mycket god lokalkännedom och flera år i yrket. Detta bidrar starkt till vår höga servicenivå och låga störningsfrekvens. Det ska kännas tryggt att vara nätkund hos Östra Kinds Elkraft, en målsättning vi har haft sedan starten.

Verksamheten

Östra kinds Elkraft ekonomisk förening ägs av föreningens elkunder. Ägandet utgörs av andelar, olika till antalet på val av servissäkring den gång man anlöts till elnätet.

Östra Kinds Elkraft bedriver elnätsverksamhet samt viss entreprenadverksamhet. Distributionverksamheten omfattar 2.822 kunder. Distributionsnätet omfattar ca 300 nätstationer och ca 600 km ledning. Huvuduppgiften är att med god kvalitet och god ekonimi driva, förvalta och vidareutveckla befintligt elnät inom företagets koncessionsområde, vilket täcker delar av Tranemo, Ulricehamn och Jönköpings kommuner.

Östra Kinds Elkraft skall ansvara för att den elenergi som företagets elnätkunder köper från sin elleverantör kommer fram till kunden med hög tillgänglighet och kvalitet samt att el-volymerna som kunden köper mäts och rapporteras till elleverantören, balansansvariga och Svenska Kraftnät.

Nätadministration

Nätverksamheten innehåller följande administrativa delar:

  • Fakturering och debitering
  • Att i det löpande arbetet hantera mätarställningar för fakturering och debitering.
  • Leverantörsbyten, administration av kundernas byten av leverantörer inklusive nytillkomna kunder.
  • Meddelandetrafik i samband med leverantörsbyten; hantering av mätarställningar, anläggningsidentiteter, namn- och adressuppgifter.
  • Kundtjänst, dialog med kunderna i dessa frågor.

Välkommen till Östra Kinds Elkraft - säkra och pålitliga elnät sedan 1929.