Tillfälliga anläggningar

Tillfälliga anläggningar

Avgifter gällande från och med 2013-01-01.

Hyra byggskåp Pris inklusive moms
In- och urkoppling 1 125 kr
Hyra byggskåp (35A) 12,50 kr/dygn
Hyra byggskåp (65A) 25 kr/dygn
Abonnemangsöverföringsavgift Enligt nätavgifter.

Med reservation för prisändringar och felskrivningar.