Störningar

Driftstörning 2017-12-15 13:29 - 13:33

Vi drabbades av spänningsbortfall från överliggande nät TT5521 i Limmared löste brytare TL551-S
Detta drabbade linjen till Torsbo ställverk och 1880 abonnenter blev strömlösa under perioden.
Redundant matning är inkopplad och samtliga kunder har åter ström.

 

Driftstörning 2017-12-15 08:48 - 09:49

Vi har idag drabbats av strömavbrott mellan 08:48 - 09:49 som berört 420 abonnenter i Torsbo, Grönahög och Köttkulla.
Orsaken var snötyngda träd som fallit över ledningen mellan Torsbo och Grönahög
Felet är nu avhjälpt och samtliga kunder har åter ström.

Observerar ni träd som ligger på eller hotar att falla på någon av våra ledningar tar vi tacksamt mot tips om dessa. De hjälper oss upprätthålla leveranssäkerheten i distributionsnätet.

Vid frågor kontakta kontoret, tel. 0321-530200