Störningar

2/6 Driftstörning åtgärdad, L210 Ljungsarp, Genöve, Örshestra, Lindås

Åskan orsakade ett totalavbrott i Ölsremma ställverk kl 18:30-18:56

Det var åskan som slagit sönder en trästolpe utanför Örshestra.

kl. 21:08 fick alla kunder strömmen åter i Genove, Örshestra och Lindås.

Uppdaterad 21:25 Hälsningar

Beredskapen Östra Kinds

 

2020-02-09 19:15 - 21:17 Driftstörning avhjälpt!

Driftstörningen i Marbäck Åsenlinjen, Fagrared som drabbade 7st abonnenter. Orsakades av en grantopp som brutits av i stormvindarna och som fallit ner över linorna.

Vi uppdaterar hemsidan med löpande information tills driftstörningen är avhjälpt. Normalt brukar vi lösa de flesta avbrott innom 2 timmar.

/Beredskapen Östra Kinds Elkraft

 

2020-02-09 16:50 - 18:35 Driftstörning avhjälpt!

Driftstörningen som drabbade 59st anonnenter orsakades av att en gran fallit ner över linjen i höjd med Bösebo.
Påverkade av avbrottet var Nätstationerna  Bohestra - Östra Gunntorp - Hyltered - Görnahög - Uddagården - Högaberg och Herrgården

Vi uppdaterar hemsidan med löpande information tills driftstörningen är avhjälpt.
Normalt brukar vi lösa de flesta avbrott innom 2 timmar.

/Beredskapen Östra Kinds Elkraft

 

2019-10-15 10:50

Angående strömavbrottet.

Orsakades av fel på regionnätet i Tranemo på 130 KV som dabbade vår inmatningen till ställverket i i Torsbo. Vattenfall regionnät meddelar att felet nu ska vara avhjälpt....

 

Driftstörning Marbäck 2019-09-15 13:47

Vi har avbrott på Linje 312, Sjögunnarsbo, västra delen av Marbäck samhälle, Nästboholm, Tittås och Ulveskog

Träd har blåst på linjen Vid Ulveskog, Montörer är på väg ut.

Vi räknar att koppla om i nätet så de flesta har strömmen åter innom 1 timma

Vi återkommer med vidare uppdatering här. 

Uppdatering kl 14:09

14:30 Felet avhjälpt, samtliga har ström återhär. 

Uppdatering kl 14:36

Driftstörning Marbäck 2019-09-05 10:44

Drabbat: Marbäck ställverk och utgående linjer
Felsökning pågår. 

Vi återkommer med vidare uppdatering här. 

Uppdatering kl 11:17
Felavhjälpning pågår.

Uppdatering kl:11:19 
Felet avhjälpt, samtliga kunder har åter ström! 

Driftstörning Ölsremma L208 Ölsremma 2019-01-02 02:30-04:35

02:30 Vi har förnärvarande avbrott i kraftleveransen från Ölsremma mellan Lindrum och Holmö, felsökning pågår!
03:45 Felet hittat, träd har fallit över linjen. Felavhjälpning pågår!
04:35 Felet avhjälpt och samtliga kunder har åter ström

Driftstörning Marbäck 2019-01-01 16:30-18:00

16:30 Vi har förnärvarnade avbrott i kraftleveransen i Marbäck, Åsenlinjen ut mot Vackebacka-Sndbäcken-Fagrared.
17:40 Felet är hittat och felavhjälpning pågår.
18:00 Felet avhjälpt, och samtliga kunder har åter ström

 

Driftstörning Ölsremma L210 Ljungsarp 2018-12-20 02:20-05:17

 Händelselogg från nattens Driftstörning L210 Ljungsarp

05:17 Spänningstrafo bytt och samtliga kunder har tillbaka strömmen
04:14 Omkopplingar i nätet, alla I Ljungsarp har strömmen åter
03:45 Felet lokaliserat till spänningstrafo i Kullen, bortkoppling pågår!
02:20 Beredskapen aktiv, påbörjar felsökning!

Vi har förnärvarande avbrott på Linje 210 mellan Ölsremma och Ljungsarp,

02:14 Ölsremma återinkopplat
02:10 Ölsremma ställverk löser ut

 

Driftstörning Marbäck 2018-11-28 10:25-10:31

Orsak okänd.
_________________________________________________________

Driftstörning Marbäck 2018-09-21 13:40-14:03

Avbrott Marbäck orsakat av träd på linjen. 
Felet åtgärdat och samtliga kunder har åter ström. 
_________________________________________________________

Driftstörning Marbäck 2018-09-11 16:40-18:10

16:40 Linje 312 Marbäck-Näsboholm löser ut. Orsak: Jordfel
16:55 Personal beger sig mot Marbäck
17:04 Privatperson ringer och tipsar om träd som fallit över linjen vid Källebacka och att ledningar rivits ner.
17:08 Personal på plats vid Källebacka och arbete med att sektionera bort felaktigt område påbörjas
17:15 Marbäck samhälle och Näsboholm får strömmen tillbaka. Reparation av skadad luftlinje påbörjas.
18:10 Felet på luftlinjen är reparerat och samtliga kunder har åter ström

Stort tack till allmänheten för tipset som hjälpte oss till snabb åtgärd!  

/Martin
VD Östra Kinds Elkraft
___________________________________________________________

Driftstörning i Marbäck 2018-02-22 01:21-04:45

Kl. 01:21- 04:45
Driftstörning Linje 312
Orsakades av en uggla som fastnat i en ventilavledare och kortslutit luftlinjen.

Kl. 05:20 - 07:11
Driftstörning Linje 312
Orsak okänd - Utredning pågår

_____________________________________________________________ 

Driftstörning 2018-01-26 07:50 - 08:10

Strax före 08:00 uppstod en störning vid linje 102, Gällstad. 
Denna störning utgjordes av en incident med grävmaskin. 
Störningen skall nu vara åtgärdad.
______________________________________________________________ 

Driftstörning 2017-12-18 16:58 - 18:38

16:58 Ölsremma ställverk löser ut. Vattenfalls brytare utlöst
17:31 Vår personal på plats vid ställverket manövrerar manuellt
17:40 Ställverket återinkopplat
17:45 Omkopplingar sker i nätet och flertalet kunder börjar nu få strömmen åter.
18:38 Alla kunder har nu åter ström

Felet orskades av överström, flera snötyngda träd som fallit över flera linjer som sammantaget löste ut ställverket i Ölsremma. Som mest var 500 abonnenter strömlösa. Tips från allmänheten hjälpte oss korta avbrottstiden efter 17:45, de tackar vi ödmjukast för.

________________________________________________________________

Driftstörning 2017-12-15 13:15 - 13:33

Vi drabbades av spänningsbortfall från överliggande nät TT5521 i Limmared löste brytare TL551-S
Detta drabbade linjen till Torsbo ställverk och 1880 abonnenter blev strömlösa under perioden.
Redundant matning är inkopplad och samtliga kunder har åter ström.

 ________________________________________________________________

Driftstörning 2017-12-15 08:48 - 09:49

Vi har idag drabbats av strömavbrott mellan 08:48 - 09:49 som berört 420 abonnenter i Torsbo, Grönahög och Köttkulla.
Orsaken var snötyngda träd som fallit över ledningen mellan Torsbo och Grönahög
Felet är nu avhjälpt och samtliga kunder har åter ström.

Observerar ni träd som ligger på eller hotar att falla på någon av våra ledningar tar vi tacksamt mot tips om dessa. De hjälper oss upprätthålla leveranssäkerheten i distributionsnätet.