Planerade avbrott

Vid planerade avbrott skickar vi ut ett avbrottsmeddelande till berörda kunder 3 till 5 dagar före avbrottet.