Planerade avbrott

Vid planerade avbrott skickar vi ut ett avbrottsmeddelande till berörda kunder 3 till 5 dagar före avbrottet.

Planerat avbrott
Tisdag 2018-10-23 kl 9:00-14:00

På grund av ledningsarbete kommer kraftleveransen 
vara bruten i följande områden: 
NS 162 Fagerås
NS 220 Långarum
NS 53 Långarum Södra

Ledningarna kan dock spänningssättas när som helst under
angiven tid och skall därför hela tiden betraktas 
som spänningsförande.