Pågående & Planerade projekt

Här ser du pågående projekt och framtida projekt.

 

Pågående projekt 2017

Planerade och Pågående projekt Östra kinds koncessionsområde 2017

Servicearbeten redovisas ej under denna sida.

 

Pågående projekt 2017

Nu har vi startat årets stora investeringsprojekt där vi fortsätter vårt arbete med att vädersäkra elnätet
Stora delar sker i samförläggning med att fiber dras fram i området av Fiberföreningen Landsbygdsnät i Tranemo (LIT)

Området 1,

Omfattas av Kullen, Björstorp Norra, Passarp, Björstorp Södra, och Kvarnen i Ljungsarp.

Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart till semestern

 

Område 2,

Omfattas av Nittorps Nygården, Hornhult, Gunnarstorp och Backaryd.
Där utför SLL förläggningsarbetet åt oss till stora delar

Projektet beräknas starta i april och är igång fram till semestern (juni, juli).

 

Höstens planerade projekt 2017

Ytterligare ett område projekteras under hösten

Område 3,

Omfattas av: Åsen och Ryda. Projektet beräknas starta i augusti och vara färdigt senare i höst.

Även i detta projekt har vi en samförläggning med fiber