Pågående & Planerade projekt

Här ser du pågående projekt och framtida projekt.

Planerade nybyggnationer i elnätet 2018

Jönköpings län 
Vårt arbete med att ersätta luftledningar med markkabel fortsätter. 
Fokus under året är sträckorna mellan Ljungsarp-Unnaryd-Brunabo, samt Söderfors-Karsbo-Elsabo, som kommer att samförläggas med fiber som grävs i området. 

Ulricehamns kommun
Luftledningarna ut från ställverket i Marbäck mot Ulveskog, Björkebacken, samt Vilöten kommer ersättas med markkabel som samförläggs även där med fiber. 

Drift & underhållsarbeten 
Drift & underhållsarbeten utförs löpande. 
Exempel är kabelutsättningar, besiktningar, byte av rötskadade stolpar, skogsröjning i ledningsgatorna, förstärkningar i befintligt elnät och nätstationsbyten.