Pågående & Planerade projekt

Här ser du pågående projekt och framtida projekt.

Planerade ny och ombyggnationer i elnätet 2020

Ölsremma till Köttkulla till Odla -Skogen
I området fortsätter vi tilsammans med Ulricehamns Energi, samförlägga ny markkabel ihop med fiber. Arbetet beräknas starta under April och hålla på fram till Oktober

 

Rånnaväg - Nabben
Oxå i samförläggning med fiber gräver vi ner luftlinjer samt förstärka upp elnätet för att ansluta de nya fastigheterna som byggs på Nabben

 

Marbäck skola
Vi kommer under hösten att byta ut nätstationen som står vi MarbäckTrikot/skolan och ändra matningen av skolan samt förstärka upp matningen av villorna i området.

 

Nyanslutningar
Det byggs nytt i vårt område, vi kommer under året ansluta nya fastigheter i Rånnaväg, Hunsebo, Nittorp, Dalstorp och Marbäck

 

Drift & underhållsarbeten 
Drift & underhållsarbeten utförs löpande. 
Exempel är kabelutsättningar, besiktningar, byte av rötskadade stolpar, skogsröjning i ledningsgatorna, förstärkningar i befintligt elnät och nätstationsbyten.