kundrätt

Så här kontaktar du oss om du inte är nöjd

Vi vill att du skall vara nöjd som kund hos Östra Kinds Elkraft. Därför är det viktigt att du hör av dig till oss om något inte fungerar som det ska, eller om du är missnöjd med våra tjänster

Kontakta först vår kundservice

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Tel 0321-53 02 00 eller mail info@ostrakindselkraft.se

Fortfarande inte nöjd?

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skicka in en reklamation till vår kundservice.
Adressen är:
Östra Kinds Elkraft
Box 6004
514 06 Dalstorp
Märk ditt brev eller mail med "Reklamation"

Till hjälp för dig som kund kan nämnas kommunens Konsumentrådgivare samt Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Instanser för anmälan är:
Energimarknadsinspektionen
Allmänna Reklamationsnämnden
Sveriges domstolar