Enklare för elkunderna

Enklare för elkunderna

Elbranschen vill underlätta och bli tydligare för kunderna. Svensk Energi har därför tagit fram två tidskrifter. Den första (Kundtexter) beskriver de vanligaste situationer när kunderna behöver kontakta elbolagen. Den andra (Ordlista) är en ordlista för elbranschen. Läs och/eller ladda ner tidskrifterna nedan.

Bifogade filer