Östra Kinds Elkrafts styrelse, stadgar och årsredovisningar