Östra Kinds Elkrafts styrelse, stadgar och årsredovisningar

Östra Kinds styrelse

 

Fredrik Björkman, Länghem
Ordförande

Aron Andresson, Dalstorp
Vice Ordförande

Johan Angerd, Ljungsarp
Ledamot

Mats Johansson, Dalstorp
Ledamot

Christoffer Segerqvist, Dalstorp
Ledamot

Göran Kylén, Grönahög
Ledamot

 

Ändring av stadgar, beslut genom röstning på föreningsstämman 2020 & 2021

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna, fullständigt förslag med spårade ändringar finner ni i här "Styrelsens förslag till ändring av stadgarna 2020-03-23"

Förslaget omfattar i huvudsak 3 områden
1) Borttagande av paragraf hänvisningar till föreningslagen, förändras till hänvisning till Föreningslagen (FL)
2) Höjning av åldersgränsen av styrelseledarmot från 70år till 75år
3) Förändring om hur stadgarna §26 får förändras

 

Nedan finner du årsredovisningar i pdf-format.