Anslutningsavgifter

Avgifter för nyanslutning

Engångsavgifter (anslutningsavgifter) från och med 2013-01-01 inom planlagt område.

Mätarsäkringintervall, A Exklusive moms Inklusive moms
16-25 14 500 kr 18 125 kr
35-63 19 000 kr 23 750 kr
80-125 Offert Offert
160-200 Offert Offert
Större än 200A Offert Offert

Om nätutbyggnaden till en kund måste utföras med grövre kabel respektive säkring än vad som svarar mot den dimensionerade effekten, till exempel av selektivitetsskäl, tillämpas förhöjda avgifter.

Med reservation för prisändringar och felskrivningar.