Allmäna avtalsvillkor

Nya Supplement (tillägg) till de allmänna avtalsvillkoren

Vår branschorganisation Svensk Energi och Konsumentverket har kommit överens om nya supplement NÄT 2012 K (rev),  NÄT 2012 N (rev)  och NÄT 2012 H (rev) till de allmänna avtalsvillkoren.

De reviderade avtalsvillkoren tillämpas fr o m 2015-09-15. Du kan läsa om dem under allmänna avtalsvillkor.

Från 1 oktober 2012 gäller nya allmänna avtalsvillkor. Du hittar dem här nedan.

Här nedan hittar du även de nya Supplement (tillägg) till de allmänna avtalsvillkoren.