Välkommen till vår hemsida !

 

Östra Kinds Elkraft har närmare 3 000 elnätskunder i delar av Ulricehamn, Tranemo och Jönköpings kommuner.
Vi har för närvarande 9 medarbetare, alla med mycket god lokalkännedom och flera år i yrket.
Detta gör det möjligt för oss att hålla servicenivån hög och störningsfrekvensen låg.

Driftstörning 2017-12-15 13:29 - 13:33

Vi drabbades av spänningsbortfall från överliggande nät TT5521 i Limmared löste brytare TL551-S
Detta drabbade linjen till Torsbo ställverk och 1880 abonnenter blev strömlösa under perioden.
Redundant matning är inkopplad och samtliga kunder har åter ström.

 

Driftstörning 2017-12-15 08:48 - 09:49

Vi har idag haft strömavbrott mellan 08:48 - 09:49 som berört abonnenter i Torsbo, Grönahög och Köttkulla.
Orsaken var snötyngda träd som fallit över ledningen.
Felet är nu avhjälpt och samtliga kunder har åter ström.

 

Läs gärna mer om oss och våra avgifter. I vår kundtjänst här på hemsidan har vi samlat bra information och länkar. Där hittar du också formulär för autogiro, flyttanmälan och för-/färdiganmälan samt våra allmänna avtalsvillkor.

Prisändring 2018

Vi höjer våra nätavgifter med ca 4 % med anledning av ökade kostnader för överliggande nät.

Höjningen gäller både privat- och företagskunder.

Nya nätavgifter gäller fr.o.m. 2018-01-01.

Mer info finner ni i länken nedan.

http://www.ostrakindselkraft.se/natavgifter

Information för elnätskunder

ELSKATTEFLYTTEN - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället.
För dig som samfaktureras innebär det inga ökade kostnader utan bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader och inte elhandelskostnader.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

 Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

 Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket

 *Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.

För kunder med effekttariff

Vissa elnätsföretag har så kallade effekttariffer där kunderna betalar för den eleffekt, mätt i kW, som de abonnerar på. När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer dessa kunder precis som alla andra kunder betala energiskatt för använd el, mätt i kWh. Energiskatten betalas därmed utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas. 

            

Pågående & Planerade projekt 2017

Nu har vi kört igång med vårt stora investeringsprojekt för år 2017.
Mer info finns här.

 
E-faktura Privatkund

Anmäl e-faktura på din internetbank, smidigt för dig och bra för miljön. I kombination med autogiro blir det ännu smidigare.

 

Mina sidor

Vi har uppdaterat mina sidor med ytterligare funktioner.

Mina sidor innehåller allt du behöver veta om din förbrukning, dina fakturor, avtal och kunduppgifter m.m. Du kan bl.a. se din förbrukning månadsvis, dygnsvis och timvis.

Inloggningen är enkel, klicka på "Mina sidor" där öppnas det ett nytt fönster, ange ditt kundnummer (som finns längst upp till höger på din faktura) och ange de fyra sista siffrorna i ditt personnr/Org.nr.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst: 0321 - 530 200

 

Trygga elnät i delar av Ulricehamn, Tranemo och Jönköpings kommuner

Bifogade filer

Kundtjänst
Här hittar du bland annat praktiska länkar, information och formulär för autogiro, flyttanmälan och för/-färdiganmälan.
Driftavbrott och störningar
Våra elnät är pålitliga och vi har förhållandevis få driftavbrott och störningar. De som ändå inträffar kan du läsa om här.
Om oss
Östra Kinds Elkraft grundades redan 1929 och har i dag närmare 3 000 kunder i Ulricehamns, Tranemos och Jönköpings kommuner.